შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა

“შრომის უსაფრთხოების შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე, თითოეული კომპანია ვალდებულია დაიცვას უსაფრთხოების სტანდარტები და ნორმები. უსაფრთხოების სწორი პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება მნიშვნელოვანია არა მარტო დასაქმებულთათვის, არამედ დამსაქმებლის ინტერესს ემსახურება. დამსაქმებელი კომპანია, რომელიც ზრუნავს შრომის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე, დებს ინვესტიციას ბიზნესის განვითარებისა და შეუფერხებელი განვითარების მთავარ საქმეში. 

HS Leader - არის სერვისების ჰაბი, სადაც ერთიან სივრცეში ჩვენი გუნდი გთავაზობთ მომსახურებას შრომის პოლიტიკისა და დაგეგმარების, შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის უფლებების სტანდარტიზაციის ყველა მიმართულებით. ჩვენ თქვენთან ერთად ვქმნით მძლავრ, უსაფრთხო და ღირსეულ გარემოს თანამშრომლობისათვის, რაც თქვენი კომპანიის გრძელვადიანი წარმატების საწინდარია.   
 

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა