შრომის უსაფრთხოების და შრომის კოდექსის ტრენინგ კურსი

ჩვენ გთავაზობთ კომპანისს პასუხისმგებელ პირთა და დასაქმებულთა მაღალკვალიფიციურ და თქვენ საჭიროებებზე მორგებულ ტრენინგებსა და გადამზადების მოდიფიცირებულ კურსებს, - შრომის უსაფრთოების, შრომითი ურთიერთობების მომწესრიგებელ კანონმდებლობასა და სახელმძღვანელო სტანდარტებში, რაც შესაძლებლობას მოგცემთ ეფექტიანად გაატაროთ/დანერგოთ ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმები და სხვა სავალდებულო ღონისძიებები თქვენ კომპანიაში. 

შრომის უსაფრთხოების და შრომის კოდექსის ტრენინგ კურსი