აკრედიტირებული პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით

შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ჩვენი კომპანიის მიერ თითოეული ობიექტისთვის / მომხმარებლისთვის გამოყოფილია აკრედიტებული უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც უშუალოდ იქნება შუამავალი ჩვენს, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი შესაბამისი პროცედურების დაცვით უზრუნველყოფს თქვენი თანამშრომლების შრომის უსაფრთხო კულტურის დანერგვას და ეფექტიანი  შრომის სისტემის ჩამოყალიბებას.

აკრედიტირებული პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით