სახანძრო უსაფრთხოების სრული მომსახურება

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სავალდებულოა სახანძრო უსაფრთოების უზრუნველყოფა და შესაბამისი პრევენციული პროცედურების დანერგვა. HS Leader გთავაზობთ, საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ყველა ტიპის ორგანიზაციისთვის სავალდებულო სახანძრო უსაფრთხოების სრულ მომსახურებას, რომელიც შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის 41-ე და 370-ე დადგენილებებთან.

შენიშვნა* ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია (წითელი ფონტით) ხელმისაწვდომი  უნდა იყოს სახანძრო უსაფრთოების შესახებ ღილაკის დაჭერის შემთხვევაში https://geosafety.ge/fire-safety-services/

სახანძრო უსაფრთხოება მოიცავს:

•    ევაკუციის მართვა
•    ცეცხლმაქრები
•    ხანძრის ქრობის სისტემა
•    სახანძრო ვენტილაცია
•    სახანძრო სიგნალიზაცია
•    ტრენინგი და სწავლება

მომსახურების ეტაპები:

•    პროექტირება
•    სისტემის მონტაჟი
•    პერიოდული მონიტორინგი

საევაკუაციო გეგმა:

•    საევაკუაციო გეგმების დამზადებას, A3 ფორმატზე, როგორც ლამინირებით, ასევე ჩარჩოთი.•    საევაკუაციო გეგმის მიხედვით საავარიო გასასვლელებში მანათობელი ნიშნების მონტაჟს.
•    ელ. ენერგიის შეწყვეტის შემთხვევაში ნიშნების ელ. მომარაგება ხდება ინდივიდუალური წყაროთი. ასევე, ნიშნებს გააჩნია ავტომატური მანათობელი. ნათების პარამეტრები სრულად თანხვედრაშია საერთაშორისო და ადგილობრივ საკანონმდებლო მოთოივნებთან.

 

ევაკუციის მართვა:

•    საევაკუაციო გეგმის შედგენა
•    სწავლების ჩატარება
•    ავარიული საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულებების მანათობელი მანიშნებლები და მათი მონტაჟი
•    ცეცხლმაქრებით უზრუნველყოფა
 

ცეცხლმაქრები:

ცეცხლმაქრებით უზრუნველყოფა ხდება ობიექტის სპეციფიკის მიხედვით. აუციელებელია, სწორად შეირჩეს ცეცხლმაქრის კლასი და მოცულობა.

სახანძრო უსაფრთხოების სიგნალიზაციის სისტემა:
•    სამისამართო - სისტემა, სადაც ნებისმიერ მოწყობილობას აქვს თავისი უნიკალური მისამართი. საკონტროლო პანელზე ფიქსირდება კონკრეტული მოწყობილობიდან მოსული განგაში
•    ზონალური (არასამისამართო) - სისტემა. პანელზე დაფიქსირდება კონკრეტული ზონიდან მოსული განგაში.
სამისამართო და არასამისამართო სისტემები მოიცავს:
•    სამისამართო სიგნალიზაციის პანელი 2 მარყუჟი (ლუპი)
•    ხელის საგანგაშო ღილაკი
•    სასიგნალო მაუწყებელი (სირენა სტრობ-სანათით)
•    კვამლის, თბული ან კვამლ-თბური დეტექტორი
•    მართვის პულტი

ხანძრის ქრობის სისტემა

ხანძრის ქრობის სისტემა ნიშნავს სისტემას, რომელიც გვეხმარება სისტემური ხანძრის ჩაქრობაში. ლოკალური ხანძრის ქრობა შესაძლებელია ცეცხლმაქრის საშუალებით, ხოლო სისტემური ხანძრის დროს გამოიყენება წყლის სპრინკლერული სისტემა.სახანძრო ვენტილაცია:
ცენტრალური სავენტილაციო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი დაკვამლიანების შემცირებას
სერთიფიცირებული ელექტრიკოსის მომსახურება
ხანძრის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი გაუმართავი ელექტრო სისტემაა. ჩვენი კომპანია, გამოცდილი სპეციალისტების მეშვეობით, უზრუნველყოფს ტერიტორიაზე ელექტრო უსაფრთხოების დანერგვას და პერიოდულ მონიტორინგს.>

 

სახანძრო უსაფრთხოების სრული მომსახურება