უსაფრთხოების რისკების შეფასება (აუდიტი)

იმისათვის, რომ მომხმარებლის საჭიროებებსა და პრეფერენციებს ზუსტად მოვარგოთ ჩვენი კონკრეტული მომსახურება, მნიშვნელოვანია ჩატარდეს უსაფრთხოების რისკების აუდიტი, რომელიც ადეკვატურად ასახავს რა ტიპისა და რაოდენობის სამუშოები იქნება შესასრულებელი, რათა დაკმაყოფილდეს მინიმალური ან რეკომენდირებული შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

უსაფრთხოების რისკების შეფასება (აუდიტი)