იურისტის მომსახურება

ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მომხმარებელს შევთავაზოთ იურიდიული წარმომადგენლობა და მომსახურება ნებისმიერი საკითხის თაობაზე, როგორც შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი ურთიერთობების (შრომის კოდექსი) ყველა მიმართულებით. 

მომსახურება ასევე მოიცავს ადმინისტრაციულ ორგანოებსა თუ საერთო სასამართლოებში წარმომადგენლობის უზრუნველყოფას.
 

იურისტის მომსახურება